Kiến nghị không chuyển việc quản lý đào tạo lái xe sang Bộ Công an

Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đã đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tách một số nội dung trong Luật giao thông đường bộ sang Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và giữ ổn định việc đào tạo lái xe như hiện nay.

Cụ thể trong văn bản gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hiệp hội Vận tải ôtô cho rằng trong quản lý hoạt động giao thông vận tải nói chung và giao thông đường bộ nói riêng, 2 mục tiêu đảm bảo hiệu quả và an toàn luôn luôn được đặt ra có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu tách ra thành 2 luật sẽ thiếu sự đồng bộ, nhất quán, hài hòa khi xây dựng và ban hành các văn bản dưới luật.

“Luật giao thông đường bộ là một trong các luật chuyên ngành giao thông vận tải, nếu tách Luật giao thông đường bộ thành 2 luật thì có cần tách các luật khác như Luật đường thủy nội địa, Luật đường sắt… thành 2 luật không?”, chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đặt câu hỏi trong bản kiến nghị.

Về nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, quan điểm của hiệp hội là giữ ổn định nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe dân sự do Bộ Giao thông vận tải thực hiện như hiện nay.

Theo hiệp hội, Luật giao thông đường bộ năm 2008 đã phân định rõ trách nhiệm quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe dân sự do Bộ Giao thông vận tải quản lý; trách nhiệm đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho lực lượng quân đội do Bộ Quốc phòng quản lý; trách nhiệm đào tạo, sát hạch lái xe cho lực lượng công an do Bộ Công an quản lý.

Dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông chuyển hoạt động quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe là hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân sự sang Bộ Công an quản lý là không phù hợp nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1-8-2007 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Nghị quyết nêu rõ: “Một số nhiệm vụ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có đủ điều kiện dân sự hóa thì chuyển cho các bộ không thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quản lý nhằm tập trung hơn nhiệm vụ xây dựng quân đội, công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Hiệp hội cũng cho rằng nguyên tắc chế định trong pháp luật nước ta là cơ quan tổ chức thực thi và cơ quan kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm phải độc lập với nhau. Với mô hình hiện nay, ngành giao thông vận tải quản lý đào tạo lái xe, ngành công an kiểm tra, giám sát. Nếu có trường hợp sai phạm, tiêu cực thì công an xử lý. Như vậy đảm bảo nguyên tắc việc giám sát giữa các ngành, tránh hiện tượng “vừa đá bóng vừa thổi còi” dễ phát sinh tiêu cực.

“Trong trường hợp ngành công an quản lý công tác này thì cơ quan nào có chức năng kiểm tra, giám sát việc đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe?”, chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam lại đặt câu hỏi.

Ngoài ra, hiệp hội cũng cho rằng việc chuyển giao thẩm quyền cấp giấy phép lái xe cho lực lượng vũ trang sẽ tạo ra những khó khăn khi công nhận và đổi giấy phép lái xe giữa các nước. Bởi vì hầu hết việc cấp giấy phép lái xe tại các quốc gia khác do các cơ quan dân sự thực hiện…

– Theo Tuổi Trẻ –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Gọi điện ngay